FitSoft logo

Informatie.

Register verwerking persoonsgegevens.

Alle informatie omtrent onze register verwerking persoonsgegevens vind je terug op deze pagina. Voor extra informatie neem dan contact met ons op.

Extra pagina header

Register verwerking persoonsgegevens

Datum laatste aanpassing: 01-06-2019
Datalekken melden via: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Mogelijke grondslagen

1. ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
2. noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
3. voldoen aan een wettelijke verplichting
4. ten behoeve van vitaal belang van betrokkene
5. ten behoeve van uitvoering van een publiekrechtelijke taak
6. gerechtvaardigde belang

Volgnr. Naam verwerking Verantwoordelijke Welke gegevens Verwerkingsdoel (wordt gebruikt voor…) Betrokkenen Grondslag voor verwerking Eventuele externe ontvangers of verwerkers Is er sprake van bijzondere persoonsgegevens ? Beveiliging van deze gegevens. Maximale bewaartermijn PIA noodzakelijk ivm hoog risico? (ja/nee) nnullnullnullnullnullnullnullnullull nunullnullnullnullnullnullll
1
Gebruikersinvoer SLIM applicatie
Klant SLIM
Adressenbestand, voertuiggegevens, personeelbestand, ritplanning, ritregistratie, tarieven, kosten, facturen.
Gebruik SLIM (ritplanning, ritadministratie, kostenberekening, rapportage).
Gebruiker SLIM + subgebruikers (personeel + evt. externe derde partijen)
1. ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
Mendix, Exact Online.
Nee
2-factor authenticatie voor SLIM gebruikers
3 jaar (gegevens huidige klanten), 2 jaar (gegevens voormalige klanten), 7 jaar (boekhoudkundige gegevens, alle klanten)
Nee
2
Ritregistratie SLIM Drivers’ App
Klant SLIM
Ritplanning, GPS locatie smartphone, voertuiggegevens, tijdsregistratie.
Ritregistratie.
Gebruiker Drivers’ App
1. ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
Mendix.
Nee
3 jaar (ritregistratie bestaande klanten), 2 jaar (ritregistratie voormalige klanten)
Nee
Datum Geconstateerd lek Gemeld bij AP? Gemeld door… op Verbeteractie: